Riga
Atpakaļ
Riga Choose country

Kas jāzina, lai izvēlētos treneri, sasniegtu rezultātus un nekaitētu savai veselībai
Как выбрать тренера, чтобы получить результат и не навредить своему здоровью

Apsveicam! Jūs esat sasniedzis jaunu līmeni — Jūs nolēmāt nodarboties zālē ar treneri. Kas Jums būtu jāzina, lai nebūtu žēl iztērētās naudu un nekaitētu savai veselībai? People centīsies atbildēt uz svarīgākajām jautājumiem.

Поздравляем! Вы вышли на новый уровень и решили заниматься в зале с тренером. Что нужно знать, чтобы не выкидывать деньги на ветер и не навредить своему здоровью? People постарается ответить на самые важные вопросы.

Personīgā trenera izvēlei jāpieiet ļoti atbildīgi. Treneris ne tikai sastādīs Jums programmu, pēc kuras Jūs turpmāk strādāsiet zālē, bet arī pievērsīs uzmanību tavam tehniskajam izpildījumam. Pareiza tehnika- ir viena no galvenām laba treniņa sastāvdaļām, jo pat nelielas novirzes ilgtermiņā var izraisīt mikrotraumas, kas savukārt var radīt daudz nopietnākas veselības problēmas. Programma tiek sastādīta individuāli katrai personai ņemot vērā- personas īpatnības, veselības stāvokli, ģenētiku, uzstādītos mērķus un sagatavotības līmeni.

К выбору персонального тренера надо подходить ответственно. Он не только составит для вас программу, по которой вы будете работать в зале, но и будет следить за техникой выполнения упражнений. Техника — это залог вашего здоровья, потому что даже незначительные отклонения от нее могут привести к микротравмам, которые в свою очередь могут создать более серьезные проблемы. Программа составляется персонально для каждого человека в зависимости от его особенностей, состояния здоровья, генетики, целей и исходных данных.

Jamie Walker, CEO SweatGuru & Fit, sava raksta HuffPost portālā dod padomus par to, kam Jums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību:

Джейми Вокер, CEO SweatGuru & Fit, в своей колонке для HuffPost советует на что, надо обратить особое внимание:

 • Kvalifikācija. Bez jebkādām atrunām “bet”. Trenerim jābūt sertificētam. Lai iegūtu sertifikātu, katrs treneris nokārto eksāmenus, un sertifikāts ir pierādījums viņa profesionalitātei.
  Квалификация. Без всяких «но». Тренер должен представить вам сертификат. Для получения сертификата каждый тренер сдает экзамен, и его сертификат — доказательство его профессионализма.
 • Pieredze. Viss nāk ar pieredzi. Ja jūs nevēlaties būt izmēģinājumu trusītis, tad izvēlas treneri ar pieredzi.
  Опыт. Все приходит с опытом. Если вы не хотите быть подопытным кроликом, то выбирайте тренера с опытом.
 • Raksturs. Kas motivē tieši jūs? Kādam palīdz uzmundrinājumi, bet uz kādu vajag kliegt, lai viņš izdarītu vēl dažus pietupienus. Jebkurā gadījumā, runājiet ar treneri, lai saprastu, vai viņa stils ir piemērots Jums.
  Характер. Что вас мотивирует? Кому-то помогает подбадривание, а на кого-то нужно кричать, чтобы он сделал еще пару приседаний. В любом случае, поговорите с тренером, посмотрите, подходит ли вам его стиль.
 • Izmaksas. Viss ir atkarīgs no kvalifikācijas, pieredzes, specializācijas un darba vietas. Pirms sākat meklēt treneri, saplānojat savu budžetu. Ja treneris joprojām ir priekš jums par dārgu — padomājat par iespēju trenēties kopā ar draugu un sadalīt izmaksas.
  Стоимость. Все зависит от квалификации, опыта, специализации и места работы. Прежде чем вы начнете искать тренера, спланируйте свой бюджет. Если персональный тренер пока остается для вас дорогим удовольствием — подумайте о том, чтобы взять тренера с другом и разделить стоимость.
 • Pieejamība. Treniņos ir svarīga regularitāte. Tāpēc painteresējāties par trenera grafiku. Cik tagad viņam ir klientu? Vai viņš nodarbojas ar viņiem vienā un tajā pašā laikā, vai viņam ir mainīgs grafiks? Cik iepriekš vajag pieteikties uz nodarbību? Kas notiek, ja esat izlaidis treniņu?
  Доступность. В тренировках важна регулярность. Поэтому поинтересуйтесь графиком работы тренера. Сколько у него сейчас клиентов? Он занимается с ними в одно и то же время или у него плавающий график? За какое время надо записываться к нему на тренировку? Что если вы пропускаете тренировку?
 • Progress. Bez programmas sastādīšanas jūsu trenerim vajadzētu sekot līdzi jūsu progresam: svara samazinājums, vingrinājumu atkārtojumu un piegājienu skaits utt. Tas palīdzēs jums saglabāt pozitīvu dinamiku.
  Прогресс. Кроме составления для вас программы, ваш тренер должен отслеживать ваш прогресс: потерю веса, количество подходов и повторов и проч. Это поможет вам сохранять положительную динамику.
 • Reputācija. Labākais kompliments trenerim- ja jums viņu kāds ieteica. Ja citiem cilvēkiem izdevās sasniegt savus mērķus, līdzīgus jūsējiem, tad Jūs esat īstajā vietā.
  Репутация. Лучший комплимент для тренера — если его вам посоветовали. Если у других людей получилось достигнуть схожих с вашими целями, значит вы обратились по адресу.

d93f1a17-ac61-420f-b916-c74c38f1a1d4People Fitness vecāka trenere Ieva ari dod padomus tiem, kas nolēma atrast sev personīgo treneri.

Master-trainer People Fitness Иева так же делится несколькими советами для тех, кто решил выбрать себе персонального тренера.

 1. Treneris ir izglītots un zinošs speciālists, kas palīdzēs tev sasniegt mērķus pēc iesējas efektīvāk, neapdraudot tavu veselību. Pārbaudīt vai trenerim ir sertifikāts var šeit.
 2. Labs treneris noteikti noskaidros detaļas par tavu veselības stāvokli uz palīdzēs izvirzīt uzdevumus noteiktam laikposmam atbilstoši tavam mērķim.
 3. Izvelies treneri, kam rūp tava veselība, kas pievērš uzmanību tavai pašsajūtai nodarbības laikā un arī pēc tās.
 4. Treneris pieverš uzmanību tavam tehniskajam izpildījumam un koriģē kļūdas. Pareiza tehnika pilnība izslēdz traumu iespējamību. Un tu tāču esi atnācis uzlabot veselību!
 1. Тренер — это сертифицированный и знающий специалист, который поможет тебе достигнуть твоих целей как можно эффективнее без ущерба для твоего здоровья. Проверить, есть ли у тренера сертификат можно тут.
 2. Хороший тренер обязательно расскажет тебе о состоянии твоего здоровья и поможет выбрать упражнения на определенный период в соответствии с твоими целями.
 3. Выбирай тренера, которого заботит твое здоровье. Он должен обращать внимание на твое самочувствие не только во время тренировки, но и после нее.
 4. Тренер обращает внимание на технику выполнения упражнений и исправляет ошибки. Правильная техника полностью исключает возможность получить травму. Ты ведь пришел улучшать свое здоровье!

People klubā noslēdzot līgumu uz gadu par 14.95 eiro/mēnesī Jums ir iespēja atnākt un nodarboties klubā ar savu treneri. People padara fitnesu pieejamu katram! Novēlām veiksīgus treniņus un foršus rezultātus! 

В People fitness club, всего за 14,95 евро в месяц, у вас есть возможность прийти и заниматься со своим тренером. People делает фитнес доступным для каждого! Желаем хороших тренировок и отличных результатов!

trainer_1.jpg

Sazinieties ar mums